Hello-pack/letter

From Technologia Incognita
Jump to: navigation, search

This is the letter we want to give to WG neighbours in the hello-pack.

A printable version is here: File:hello-letter.odt

English

Hello, WG neighbour!

You're receiving this package as a gift from the members of Technologia Incognita. Technologia Incognita ("Techinc" for friends) is the Amsterdam hackerspace. A hackerspace is in essence a shared space where people can be creative with technology in a very broad sense. We often make things, from the practical to the useless, from the arty to the delicious. We also discuss technologies, their applications and wider implications and try to extend our own knowledge and that of the broader community. We share equipment and tools in our space so all members have access to many more tools then any of us would have individually.

With around 80 members (and growing) we're one of the biggest hackerspaces in The Netherlands. Our members are from all age groups, professions and walks of life. We do have organized an official board for administrative and legal affairs. However, it's the members that make everything happen. Currently, we are actively seeking a new location to accommodate our (steadily increasing) members. With this letter and package, we would like to kindly present ourselves as a possible new active and caring member of your community.

As a group, we are all about organizing events in order to benefit the community, In 2013, we organized over 100 public events: workshops, trainings, presentations, demonstrations, barbecues and activities especially for kids. These activities are open and free to anyone interested. Some of the recurring topics in our 2013 meetings were: digital privacy, electronics, 3Dprinting and software, sewing, food-hacking, robotics and programming .

We're kindly interested in renting the available space at WG (where Frascati used to be) to better accommodate our increased number of members and also to allow us to expand our public function, with bigger and better events. Our goal is to become a place where anybody can be introduced to new ideas and possibilities; and learn about, understand and create in our increasingly technological world.

We've aware that there were some sound and noise issues with Frascati. In this respect, we want to actively cooperate with you and the rest of the neighbours to make these annoyances a thing of the past. On a similar note, the owners of our current space have stated various times that we are quite an asset to their building, because we are often available when normal businesses are closed, adding significantly to the sense of security of the whole building. In sum, we know what it takes to make a good community happen and we hope to have a positive impact on the WG as a whole.

Besides hoping you enjoy the little trinkets in this package, we'd like to cordially invite you (and anybody you'd like to bring) to our Social night, every Wednesday, from 19:00 onwards, at our current space at Louwesweg 1 (the old ACTA building near the Slotervaart Ziekenhuis). You'll get a much better idea who we are, and what we are about. You can of course visit our website: http://www.techinc.nl. If you have any further questions, please send us an email at: contact@techinc.nl .

Hope to see you soon, either as a visitor of our space and hopefully as our new neighbour!

Kindly,

The Techinc members.

Nederlands

Hallo WG-buurman/-vrouw!

Je ontvangt dit pakket als een cadeautje van de leden van Technologia Incognita. Technologia Incognita ("Techinc" in de volksmond) is een Amsterdamse "hackerspace". Een hackerspace is in essentie een gedeelde ruimte waar mensen creatief bezig zijn met technologie in de breedste zin van het woord. We zijn bijna altijd dingen aan het bouwen, van praktische tot zeer onpraktische dingen, en van kunst tot en met koken. We discussiëren over de rol van techniek, hoe dit toegepast wordt en wat de bredere implicatie(s) hiervan zijn, we proberen onze eigen kennis uit te breiden maar ook die van de gemeenschap.

We delen gereedschap en materialen zodat al onze leden beschikking hebben over veel meer gereedschap dan we op individuele basis zouden hebben. Met plusminus 80 leden (en groeiend) zijn we een van de grootste hackerspaces in Nederland. Onze leden bestaan uit mensen van alle leeftijdsgroepen, beroepen en delen van de samenleving. Wij hebben een officieel bestuur dat de administratieve en legale zaken regelt, maar het zijn onze leden die onze activiteiten mogelijk maken.

Momenteel zijn wij actief op zoek naar een nieuwe locatie om onze (groeiende groep) leden een grotere locatie aan te bieden. Met deze brief en bijgevoegde pakket willen wij ons graag presenteren als actieve en zorgzame leden van jullie gemeenschap.

Als groep zijn wij zeer actief met het organiseren van evenementen ter voordeel van de gemeenschap. In 2013 hebben wij meer dan 100 publieke evenementen gehouden: workshops, trainingen, presentaties, demonstraties, barbecues en activiteiten (specifiek) voor kinderen. Al deze activiteiten zijn open en het staat iedereen vrij om deel te nemen. Een aantal onderwerpen dat meerdere keren aan bod is gekomen in 2013 zijn: privacy (online), elektronica, 3D-printen en software, naaien, creatief koken, robotica en programmeren. We zijn erg geïnteresseerd in het huren van de beschikbare ruimte bij WG (waar Frascati zat) om ons gestegen aantal leden beter te accommoderen en tevens om de mogelijkheid te creëren om verder uit te breiden met onze publieke functies met nog grotere en nog betere evenementen. Ons doel is een plaats te zijn waar iedereen kennis kan maken met nieuwe ideeën en mogelijkheden, om te leren over, en te creëren in, deze wereld waar techniek een steeds centralere rol speelt.

We hebben gehoord dat er met Frascati de nodige klachten waren over geluid/lawaai. Wat geluidsoverlast betreft willen wij graag actief met jou en onze andere buren samenwerken om dit soort irritaties niet meer voor te laten komen. We willen ook graag opmerken dat onze huidige verhuurders (Urban Resort) meerdere malen hebben aangegeven dat ze ons beschouwen als een aanwinst voor hun gebouw, omdat we vaak open zijn terwijl andere ruimtes gesloten zijn, waarmee we effectief bijdragen aan de veiligheid (en gezelligheid) van het hele gebouw. Samengevat, wij weten wat er nodig is om een goede gemeenschap te creëren en we hopen dus ook een positieve impact te hebben op het hele WG.

Tot slot, naast dat we hopen dat je de inhoud van het bijgevoegde pakketje leuk zult vinden, willen we je ook hartelijk uitnodigen (en iedereen die je eventueel mee wilt brengen) op onze "Sociale avond" die elke woensdag vanaf ongeveer 19:00 plaatsvindt in onze huidige ruimte op de Louwesweg 1 (het voormalige ACTA-gebouw bij het Slotervaart ziekenhuis). We hopen je daarmee een veel beter beeld te geven van wie we zijn en waar het ons om gaat. Je kunt natuurlijk ook onze website bezoeken: http://www.techinc.nl. Mocht je ons nog iets willen vragen dan kun je ook altijd een mail sturen naar contact@techinc.nl.

We willen graag nader kennismaken als bezoeker in onze huidige ruimte of hopelijk als nieuwe buurman/-vrouw.

Met vriendelijke groeten,

De leden van Techinc.