Book Presentation SobTech2

From Technologia Incognita
Jump to: navigation, search
Book Presentation SobTech2
Date 2019/03/01
Time 8PM
Location TechInc
Type Other
Contact User:Becha
Technological Sovereignty, Vol. 2
Algoritmos-ok.png
Intro-ok.png


Info

  • What: Book Presentation "Technological Sovereignty vol 2" Dutch Version
  • Who: spideralex & Sophie
  • When: Friday, 1st March 2019, 8PM
  • Where: Technologia Incognita hackerspace, (ex)ACTA building, Louwesweg 1

Details

Together, we will be discussing the process of making this book, volume 1 and volume 2, why do we talk about technological sovereignty, and will also present calafou (http://www.calafou.org)

Dutch Version

https://sobtec.gitbooks.io/sobtec2/content/nl/

We hebben dringend nood aan andere technologi?en, betere dan waar we momenteel over beschikken en onder de naam "Informatie en Communicatie technologie" bekend zijn. Dit boek bericht over de psychologische, sociale, politieke, ecologische en economische gevolgen van de huidige situatie en verhaalt tegelijkertijd over de ervaringen die zijn opgedaan door te streven naar Technologische Soevereiniteit. De auteurs laten ons onder andere zien waar het verlangen naar het ontwerpen, produceren en onderhouden van soevereine technologi?en toe leidt. Denk hierbij aan ervaringen en initiatieven ter bevordering van vrijheid, autonomie en sociale rechtvaardigheid, die tegelijkertijd berichten over de creatie van een autonoom GSM-netwerk, netwerken van simultaanvertalers, whistleblower platformen, beveiligingsgereedschappen, soevereine algoritmen, ethische servers, geschiktere technologie?n en nog veel meer. De teksten zijn geschreven door Alex Hach?, Benjamin Cadon, COATI, Carolina, Kali Kaneko, Loreto Bravo, Maxigas en Margarita Padilla.


https://sobtec.gitbooks.io/sobtec2/nl/

English Version

Technological Sovereignty, Vol. 2

We deserve to have other technologies, something better than what we nowadays call “Information and Communication Technologies”. This book deals with its psychological, social, political, ecological and economic costs while it relates experiences to create Technological Sovereignty. The authors bring us closer to other ways of desiring, designing, producing and maintaining technologies. Experiences and initiatives to develop freedom, autonomy and social justice while creating autonomous mobile telephony systems, simultaneous translation networks, leaks platforms, security tools, sovereign algorithms ethical servers and appropriate technologies among others. The texts are by Alex Haché, Benjamin Cadon, COATI, Carolina, Kali Kaneko, Loreto Bravo, Maxigas and Margarita Padilla.

https://sobtec.gitbooks.io/sobtec2/en/